Lịch công tác tuần 16

LỊCH CÔNG TÁC                                                        TUẦN 26

Thứ Ngày  Nội dung công việc Ghi chú
Thứ 2 13/3/2023 Học chính khoá, tư chọn theo TKB tuần 26

Họp HĐ chọn SGK

Thứ 3 14/3/2023 Dán danh sách phòng KT

Nộp Hồ sơ sáng kiến, Hồ sơ kê khai tài sản (Thầy Diệp)

Thứ 4 15/3/2023 14h20 Hợp cấp uỷ  (Sở giáo dục và Đào tạo Chủ trì)
Thứ 5 16/3/2023 Kiểm tra giữa kỳ 2

Sáng K12, 11: 6h45 theo lịch

Chiều 10: 13h15 theo lịch

Thứ 6 17/3/2023 Kiểm tra giữa kỳ 2

Sáng K12, 11: 6h45 theo lịch

Chiều 10: 13h15 theo lịch

Thứ 7 18/3/2023 Kiểm tra giữa kỳ 2

Sáng K12, 11: 6h45 theo lịch

Chiều 10: 13h15 theo lịch

Chủ nhật 19/03/2023

 

Bấm vào đây để tải về

Lịch trực tuần 20