Số / ký hiệu 130/NBK
Về việc / trích yếu

NBK_Cogn văn trien khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2023-2024

KTNB-kiểm-tra viec thuc hien thuoc lá năm học 2023-2024

QD KT công tác PCTH thuốc lá

Ngày ban hành 03/11/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Nguyễn Thành Trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải