Số / ký hiệu Số 95/KH-NBK; Số 96/QĐ-NBK
Về việc / trích yếu

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024

NBK_KH TH nhiem vu GDCT va CTHSSV nam hoc 2023-2024

 

NBK_QUYET DINH thanh lap bcđ HSSV

Ngày ban hành 18/09/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải