Số / ký hiệu Số 4423/QĐ-SGDĐT
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024
2023. QD dieu chinh bo sung Ke hoach tuyen dung

Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024
2023. Thong bao dieu chinh ke hoach tuyen dung vien chuc 2023-2024

Ngày ban hành 19/12/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Giám đốc: Đào Đức Tuấn
Tải về Bấm vào đây để tải