Số / ký hiệu 118/Kh-NBK
Về việc / trích yếu

NBK_KẾ HOẠCH phòng chống thuốc lá 16-10-2023

NBK_Quyet_dinh_thanh_lap_BCD_phong_chong_thuoc_la_2023-2024

BNK_QUYẾT ĐỊNH BAN HANH NOI QUY KHONG THUOC LÁ 2023-2024

Ngày ban hành 18/10/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Nguyễn Thành Trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải