Số / ký hiệu Số 93/QĐ-NBK
Về việc / trích yếu

NBK_QĐ Ban hanh QUY CHE SU DUNG SĐĐT 2023-2024NBK_Hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyên môn từ năm học 2018-2019 đến năm học 2023-2024./.

Ngày ban hành 20/08/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải