Số / ký hiệu 2214/SGDĐT-GDTrH
Về việc / trích yếu

Quy định, sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục và đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021

Phu luc 1- KH Giao duc mon hoc

Phu luc 2 – KH Giao duc cua giao vien

Phu luc 3 – KH Bai day (giao an)

Phu luc 4 – Phieu danh gia gio day

Phu luc 5 – So chu nhiem lop

Ngày ban hành 03/11/2020
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt
Tải về Bấm vào đây để tải