Số / ký hiệu 1045/SGDĐT-GDTrH
Về việc / trích yếu

Công văn 1045/SGDĐT-GDTrH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023./.

2. Cac phu luc (4 phu luc)

Ngày ban hành 13/05/2022
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt
Tải về Bấm vào đây để tải