Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

tieu de Trung Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
Căn cứ công văn số 855/SGDĐT- QLCLGD-GDTX ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024;
Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định về việc giao chỉ triêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024;
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Nâng cao chất lượng tuyển sinh, thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn đầu vào lớp 10 THPT, đảm bảo tuyển sinh được những học sinh có năng lực, đam mê học tập để tiếp tục theo học các cấp học, bậc học cao hơn. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018;
– Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
– Đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của người học trên địa bàn các xã Ân Đức, Ân Phong, Ân Thạnh và TT Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
2. Yêu cầu:
– Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh thực chất chất lượng dạy và học cấp THPT. Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai và đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển mới 196 học sinh thuộc của trường THCS Ân Thạnh, THCS Ân Đức và THCS Tăng Bạt Hổ.
2. Đối tượng dự tuyển: Là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông.
3. Phương thức tuyển sinh:
– Tuyển thẳng:
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số;
+ Học sinh khuyết tật;
+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
– Thi tuyển
3. Độ tuổi dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ
a) Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thực hiện theo Điều 33 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020. Cụ thể như sau:
– Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển).
– Đối với học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
– Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
b, Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.
4. Địa bàn tuyển sinh:
Tuyển sinh từ học sinh thuộc các trường: THCS Ân Thạnh, THCS Ân Đức, THCS Tăng Bạt Hổ.
5. Hồ sơ dự tuyển
– Hồ sơ dự tuyển (gồm 01 bì hồ sơ, trong đó có 2 Phiếu đăng ký dự tuyển và bản Tóm tắt lý lịch theo mẫu do Sở GDĐT quy định);
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
– Bản chính học bạ (cấpTHCS);
– Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
– Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
– Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
III. TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
1. Tuyển thẳng
a) Đối tượng: Theo Mục 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GDĐT. Cụ thể:
– Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
– Học sinh là người dân tộc rất ít người;
– Học sinh khuyết tật;
– Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
b) Hồ sơ tuyển thẳng
Hồ sơ tuyển thẳng gồm:
– Đơn xin tuyển thẳng của học sinh theo mẫu;
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
– Bản chính học bạ (cấpTHCS);
– Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
– Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng tương ứng:
+ Học sinh là người dân tộc ít người: Căn cứ vào Giấy khai sinh.
+ Học sinh khuyết tật: Bản sao (có chứng thực) Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (theo mẫu 07 phụ lục kèm theo của Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).
+ Học sinh đạt giải các kỳ thi, cuộc thi: Căn cứ bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt giải tương ứng.
– Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng nộp cho trường THPT nơi thí sinh đăng ký trước ngày 26/5/2023.
2. Chế độ ưu tiên
a) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
– Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “ Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
– Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
b) Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:
Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “ Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
c) Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:
Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là các thôn, xã đặc biệt khó khăn có trong các quyết định sau. Cụ thể:
– Xã Khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
– Quyết định số 489/QĐ –TTg ngày 13/4/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đăng ký dự thi
Thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thì hồ sơ đăng ký dự thi nộp tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đăng ký nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 ở trường THPT khác cùng địa bàn tuyển sinh.
2. Thu nhận hồ sơ
– Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ của học sinh từ ngày 26/5/2023 đến 11 giờ 00 ngày 30/5/2023.
– Hoàn thành và chuyển dữ liệu về Sở trước 16 giờ 00 ngày 30/5/2023.
– Nộp phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu số 1) về Sở trước ngày 02/6/2023.
– Học quy chế thi và nhận thẻ dự thi 14h00’ngày 04/6/2023.
3. Môn thi, lịch thi:
a) Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
b) Lịch thi:

lich thi Trung Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm
Điểm bài thi:
– Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng bài/câu trong bài thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẽ đến 0,25.
4. Tố chức Hội đồng thi
– Căn cứ đơn xin dự tuyển sinh, Ban tuyển sinh lập danh sách dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 (theo mẫu), phương án tuyển sinh, danh sách đề xuất cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi tuyển sinh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển sinh của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng tuyển sinh;
– Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội đồng coi thi làm việc;
– Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi của Hội đồng chấm thi;
– Công bố kết quả chấm thi ngày 13/6/2023;
– Tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 13/6/2023 đến 11 giờ ngày 16/6/2023. Lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Sở chậm nhất 16 giờ 30 ngày 16/6/2023. Công bố kết quả phúc khảo vào ngày 18/6/2023;
– Tổ chức lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc gì thì phản ánh kịp thời để cùng phối hợp giải quyết./.

noi nhan Trung Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

IMG 20210215 095809 1 Trung Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm