Số / ký hiệu Số 90/KH-NBK; Số 91/KH-NBK; Số 92/QĐ-NBK
Về việc / trích yếu

Kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL, HĐHN cho học sinh K12 và Hoạt động TNHN cho học sinh khối 10, 11 năm học 2023-2024

NBK_KE HOACH HĐGDNGLL 12 2023-2024

NBK_KH HOAT ĐONG TN-HN 2023-2024

NBK_QUYET DINH BAN CHI DAO HD NGLL-HĐ TNHN 2023-2024

Ngày ban hành 25/08/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải