Số / ký hiệu Số 89/QĐ-NBK
Về việc / trích yếu

 

* Quyết định phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động năm học 2023-2024./.

NBK_CT_CHU KY_Quyết định Phan_cong_NHIEM VU_2023-2024

BANG PHAN CÔNG CM THEO MON HOC

* Quyết định ban hành Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử từ năm học 2023-2024
NBK_QĐ Ban hanh QUY CHE SU DUNG SĐĐT 2023-2024

* Hướng dẫn nhập thông tin học sinh lớp chủ nhiệm vào vnedu.vn

Cách nhập dữ liệu học sinh lớp chủ nhiệm vào VnEdu

Ngày ban hành 19/08/2023
Loại văn bản
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 50
Đơn vị / phòng ban
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 58
Lĩnh vực
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/thptnguyenbinhkhiem/domains/thptnguyenbinhkhiem-binhdinh.edu.vn/public_html/wp-content/themes/qnsoft-school/single-van-ban.php on line 66
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tải về Bấm vào đây để tải